Цифірник

Цифірник. (Слов’янська система позначення чисел на письмі) Формат А3.
Авторський папір. Подарункове пакування з історичною довідкою двома мовами: українською, англійською.

Tsyfirnik. (Slavic system of notation of numbers in writing) A3 format.
Author’s paper. Gift packaging with historical information in two languages: Ukrainian, English.

Використано графічні зображення реальних середньовічних документів і манускриптів  IX – XVII  століття. 

Graphic images of real medieval documents and manuscripts of the 9th – 17th centuries were used.

Guaranteed Safe Checkout
Shopping Cart