Кирилиця на підвісах

Кирилиця. Слов’янська абетка. Формат А3.
Авторський папір. Дерев’яні підвіси. Історична довідка двома мовами: українською, англійською.

Cyrillic Slavic alphabet. A3 format.
Author’s paper. Wooden hangers. Historical information in two languages: Ukrainian and English.

Використано графічні зображення реальних середньовічних документів і манускриптів  IX – XVII  століття. 

Graphic images of real medieval documents and manuscripts of the 9th – 17th centuries were used.

Guaranteed Safe Checkout
Shopping Cart