Седмиця та місяці на підвісах

Седмиця та місяці. Стародавньо- слов’янські назви днів тижня та місяців.
Авторський папір. Дерев’яні підвіси. Вісла сургучева печатка. Історична довідка двома мовами: українською, англійською.

Week and months Old Slavic names of days of the week and months. A3 format.
Author’s paper. Wooden hangers. Historical information in two languages: Ukrainian and English.

Використано графічні зображення реальних середньовічних документів і манускриптів  IX – XVII  століття.
Graphic images of real medieval documents and manuscripts of the 9th – 17th centuries were used.

Guaranteed Safe Checkout
Shopping Cart